Dette er nettstaden til Fiktum Faktum boksal & nettmagasin. I nettbutikken kan du kjøpe brukte og nye bøker, frå Nord-Noreg og Nordkalotten – og andre stader. (Du finn nettbutikken  i menyen øverst på sida). Her finn du mellom anna bøker frå Nordkalottforlaget – Nordnorsk Magasin AS. I nettmagasinet får du lese om forfattarar, litteratur, kritikk, skriving og lesing, dikt og bokutdrag.

Veldig fint om du vil følge Fiktum Faktum! Du kan vere e-postabonnent på nettstaden, eller du kan også abonnere på eit nyheitsbrev med tilbud om bøker, eller du kan følge Fiktum Faktum på Facebook, Instagram, Twitter eller Pinterest.

Bilda på nettstaden er tatt mellom anna hos Fiktum Faktum-innehavaren, hos Karis Iglo, og hos Svermeri kafe og redesign i Skippergata 2 i Tromsø. Fotograf, skribent, innehavar, redaktør og nettmester er Hilde Kat. Eriksen.

Top