Vidar Eng, forfatter av Terje Wold - en terrier fra nord

Biografi om Terje Wold, tidligere justisminister og høyesterettsjustitiarius

Biografien «Terje Wold – en terrier fra nord», om tidligere justisminister og høyesterettsjustitiarius Terje Wold, er skrevet av forfatter og historiker Vidar Eng i Tromsø.

 

Biografien «Terje Wold – en terrier fra nord» tar for seg en viktig person i det norske samfunn i forrige århundre. Terje Wold (1899 – 1972) er en av få som har innehatt ledende posisjoner i alle tre statsmakter i Norge, den utøvende, den lovgivende og den dømmende makt. Som justisminister var han sentral i regjeringen Nygaardsvold (1939 – 1945), etter krigen ledet han utenrikskomitéen på Stortinget i en turbulent og krevende periode (1945 –1949). Deretter var han høyesterettsdommer og senere høyesterettsjustitiarius. Biografien offentliggjør for første gang Terje Wolds sterke beretning fra dagene 8. til 13. april 1940, og den kaster nytt lys over hendelsene. Den tar for seg barndom og utdanning, og gir innblikk i et politisk og samfunnsengasjert menneske. Wold var født i Evenes og vokste opp i Lyngen, Vadsø og Kirkenes. Han var sakfører i Vadsø og lagdommer i Tromsø før rikspolitikk og krig førte han rundt om i verden. En spennende og sentral figur i norsk samfunnsliv. (Fra bokas baksidetekst).

Om Terje Wold

Wold kom til Vadsø i 1921 som nyutdannet cand. jur. Der ble han dommerfullmektig ved Varanger sorenskriverembete. Samme år ble han konstituert politifullmektig i byen. Han var privatpraktiserende sakfører i Vadsø i 1922 og medlem av Vadsø bystyre i to perioder (1926–1928 og 1932–1936), hvorav ordfører i (1928 og 1935–1936). I 1931 ble Wold utnevnt til høyesterettsadvokat, og til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett i 1936.

Han var justisminister fra 1939, og var justisminister i eksilregjeringen i London til 1945. En periode under krigen var han også minister for handelsdepartementet fra (7. juni 1940 til april 1942). Terje Wold var som medlem av Regjeringsdelegasjonen fungerende sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet og Justisdepartementet fra 14. mai til 31. mai 1945.

Etter krigen ble han valgt il stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet for Finnmark fra 1945 til 1949. Han var høyesterettsdommer i Høyesterett fra 1950 (utnevnt 1945) og høyesterettsjustitiarius fra 1958 til 1969. Fra 1959 til 1972 var han Norges (første) dommer i Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. Han ble utnevnt til Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden i 1958. (Informasjon hentet fra Wikipedia).

Om forfatteren

Forfatteren Vidar Eng (f. 1950) er født i Oslo og bor i Tromsø. Han har vært aktiv som SV-politiker, han har skrevet to biografier og en rekke artikler om historie i tidsskrift og aviser. Vidar Eng skrev hovedoppgave i meteorologi med tittelen «Vind- og temperaturforholdene i Indre Troms om vinteren» (1990), og var statsmeteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge fra 1990 til 2012. I 2014 gav han ut heftet «Uvær og værvarslingshistorie i Nord-Norge». Han har også en mastergrad i historie (2006), med oppgaven «Holdninger i Troms til regjeringens krigspolitikk 9. april til 9. juni 1940». I 2013 kom hans biografi «Terje Wold – en terrier fra nord», om tidligere justisminister og høyesterettsjustitiarius Wold. Han har bidratt i boka «Å Canada – en reise i litteratur, kultur og natur» (Gerd Bjørhovde, 2017), og i 2018 gav han ut «Fra antimilitarist til forsvarsminister. Fredrik Monsen og 1930-tallet».

Forfatter Vidar Eng, fotografert av Gerd Bjørhovde
Vidar Eng. (Foto: Gerd Bjørhovde)

«Terje Wold – en terrier fra nord» av Vidar Eng

 

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Top
%d bloggers like this: