Naturarven i nord i 100 år

kr100.00

Naturvernforbundet i Troms er landet nest eldste natur- og miljøorganisasjon. “Naturarven i nord i 100 år” er deres 100-års-jubileumsbok. Boka har et mangfold av innfallsvinkler: Om verdier og forvaltning, fugl og fisk, landskap og historie, fjorder og innland, fortidas villreinfangst, vindkraft og energipolitikk. Redaktør: Ragnhild Sandøy.

Bla i utdrag fra publikasjonen

Nordkalottforlaget 2015
Heftet, 164 sider
Format: høyde 21 cm × bredde 14.7 × tykkelse 1.2 cm
Varenummer: ISBN 978-82-7380-195-1
Ubrukt bok.
Porto kommer i tillegg.

6 in stock

Top